กลับหน้าแรก » 21 พฤศจิกายน 2565 แข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์(sci show) ระดับม.1-3

21 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี (#)แข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์(sci show) ระดับม.1-3 (small pink diamond)อันดับ 1 เหรียญทองได้แก่ 1.นางสาวบุญญาพร ชื่นใจ 2.นางสาวจิดาภา ละเลิศ 3.นางสาวสลิลลา ลีลาเฉลิมพล ครูผู้ฝึกซ้อม : คุณครูประวิทย์ นพรัตน์ : คุณครูอารียา ผูกรักษ์

jAlbum photography website storage and PhotoBox