กลับหน้าแรก » 21 พฤศจิกายน 2565 ปั้นดินน้ำมัน (ระดับชั้นอ.3)

21 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี ♦️ ปั้นดินน้ำมัน (ระดับชั้นอ.3) - เด็กชายธนเสฏฐ์ ทองทา - เด็กชายอัษศดิณย์ ต่วนเครือ - เด็กหญิงกชกร แก้วอ่อน ♛ รางวัล : เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม - นางจุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุล

jAlbum web gallery software and PhotoBox