กลับหน้าแรก » 21 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันต่อบล็อค (ระดับชั้นอ.1-3)

21 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี ♦️ ต่อบล็อค (ระดับชั้นอ.1-3) - เด็กชายทัพพ์มงคล พิณพาทย์ (อ.1) - เด็กหญิงลลินภัทร เสือคล้าย (อ.1) - เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์ ภูมิตินทรีย์ (อ.2) - เด็กชายศุภฤกษ์ หาญสรธา (อ.2) - เด็กชายธนาเดช ว่องไวกริยา (อ.3) - เด็กหญิงปพิชญา สันใจ (อ.3) ♛ รางวัล : เหรียญเงิน (อ.1) , เหรียญทองแดง (อ.2) , เหรียญทอง (อ.3) ครูผู้ฝึกซ้อม - คุณครูอนงค์ บุญมี - คุณครูเตือนตา แก้วบรรจง - คุณครูจินดารัตน์ พันธ์ทิพย์ศักดิ์

Create photo album websites with jAlbum and PhotoBox