กลับหน้าแรก » 21 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ (ระดับชั้นอ.3)

21 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี ♦️ เล่าเรื่องจากภาพ (ระดับชั้นอ.3) - เด็กหญิงญภา เจริญอภิศักดิ์ ♛ รางวัล : เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม - คุณครูชุติมา สุถาพร

jAlbum free web photo albums and PhotoBox