กลับหน้าแรก » 21 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary)(ระดับชั้นอ.1-3)

21 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี ♦️ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary)(ระดับชั้นอ.1-3) - เด็กชายคชาพัฒน์ ตะวันนา (อ.1) - เด็กชายทธรรษ ฉายแสง (อ.2) - เด็กชายนนทภัทร สุจิต (อ.3) ♛ รางวัล : เหรียญทอง (อ.2), เหรียญเงิน (อ.3) ครูผู้ฝึกซ้อม - นางสาวศุจินธรา มะนะงาม - นางสาวปรีชญา พงศ์จิรพันธุ์ - นางสาวจีรนุช ทาคำ

Gallery software for photographers and PhotoBox