กลับหน้าแรก » 22 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันแบบรูป (ระดับชั้นอ.3)

22 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันแบบรูป (ระดับชั้นอ.3) การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี ♦️ แบบรูป (ระดับชั้นอ.3) - เด็กชายปุณภณ ฉันทตระกูลชัย - เด็กชายปัณณวัฒน์ หลิวประเสริฐ ♛ รางวัล : เหรียญเงิน ครูผู้ฝึกซ้อม - นางสาววนิดา วันเพ็ญ

jAlbum photo album software and PhotoBox