กลับหน้าแรก » 22 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันต่อจิ๊กซอ (ระดับชั้นอ.1-3)

22 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี ♦️ ต่อจิ๊กซอ (ระดับชั้นอ.1-3) - เด็กหญิงวรรณดา จิตบรรจง - เด็กหญิงณิชากร สร้อยทอง - เด็กหญิงอคิราห์ อรภักดี ♛ รางวัล : เหรียญทองแดง (อ.1) , เหรียญทอง (อ.2-3) ครูผู้ฝึกซ้อม - นางสาวกานดา วงศ์สัมพันธ์เวช - นางอัมพร ภักดี - นางสาวศยามล ว่องแก้ว

Create photo album websites with jAlbum and PhotoBox