กลับหน้าแรก » 22 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันสร้างรูปภาพจากจุด (ระดับชั้นอ.3)

22 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี ♦️ สร้างรูปภาพจากจุด (ระดับชั้นอ.3) - เด็กชายธชย ตันศิริ ♛ รางวัล : เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม - นางสาวดวงพร พุฒจิระ

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox