กลับหน้าแรก » 22 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีไม้ (ระดับชั้นอ.3)

22 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี ♦️ วาดภาพระบายสีด้วยสีไม้ (ระดับชั้นอ.3) - เด็กชายจิรายุส มีแต้ม ♛ รางวัล : เหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกซ้อม - นางสาวชุติมา สุถาพร

jAlbum image gallery software and PhotoBox