กลับหน้าแรก » 21 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

21 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 🧩การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี (#)แข่งขันการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ระดับชั้น ม.1-3 👉 ด.ช.ชโยดม หวังใจสุข ม.3/3 (small pink diamond)ผลการแข่งขัน 🎖เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม น.ส.พิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์ ------------------- 🧩การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี (#)การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ( Story telling) ระดับชั้น ม.1-3 👉 ด.ช.ธีรเมธ ดวงภูมิเมศ ม.2/2 (small pink diamond)ผลการแข่งขัน 🎖เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม น.ส.โชคสกุล ปานดี ------------------- 🧩การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี (#)แข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-3 👉 ด.ญ.พิมพ์วรีย์ สุวรรณศรี ม.3/1 (small pink diamond)ผลการแข่งขัน 🎖เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม น.ส.จรรยาภรณ์ หนูสิงห์ ---------------------- 🧩การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี (#)แข่งขันMulti Skill ( ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน) ระดับชั้น ม.1-3 👉 ด.ช.ธนกร เรืองสุวรรณ ม.3/1 (small pink diamond)ผลการแข่งขัน 🎖เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม Mrs.Dina Roa Salomon

jAlbum image gallery software and PhotoBox