กลับหน้าแรก » 22 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลระดับชั้น ป.1-ป.3

22 พฤศจิกายน 2565 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลระดับชั้น ป.1-ป.3 1.เด็กหญิงศศิชา ผ่องใส 2.เด็กหญิงพัทธวรรณ หรั่งช้าง 3.เด็กหญิงพิชญธิดา พลายพงษา 🙎‍♀️ครูผู้ฝึกซ้อม นางดุษณีย์ ประทุมศิริ การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

jAlbum web gallery software and PhotoBox