กลับหน้าแรก » 29 พ.ย. 65 การแข่งขันการสร้างภาพจากการฉีก ตัด ปะ

29 พ.ย. 65 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างภาพจากการฉีก ตัด ปะ 1. ด.ญ. วรพิชชา ช่วงโชติ 2. ด.ช. ปุญชรัสมิ์ ผลจันทร์ 3. ด.ช. ณภัทร รุ่งเรืองยั่งยืน ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูพรกมลแสงสุระธรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี วันอังคารที่ 29 พ.ย. 2565

jAlbum image gallery software and PhotoBox