กลับหน้าแรก » 29 พ.ย. 65 การแข่งขันคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4-ป.6

29 พ.ย. 65 รางวัลเหรียญทอง อับดับ 1 เป็นตัวเเทนการเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้แก่ 1.เด็กหญิงลภัสรดา จำปาคำ 2.เด็กหญิงนัทธมน สุภาพละ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวพนิดา กิจเจริญ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี วันอังคารที่ 29 พ.ย. 2565

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox