กลับหน้าแรก » 29 พ.ย. 65 การแข่งขันกวีเยาวนคนรุ่นใหม่(การแต่งกลอนสี่)ระดับชั้น ป.4-6

29 พ.ย. 65 รางวัลเหรียญทอง เป็นตัวเเทนไปเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันกวีเยาวนคนรุ่นใหม่(การแต่งกลอนสี่)ระดับชั้น ป.4-6 1.ด.ญ.สรณ์สิริ สูญพลอย 2.ด.ญ.วิชญาภรณ์ ภู่ระหงษ์ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครู จิราภร พงศ์ลักษมาณา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี วันอังคารที่ 29 พ.ย. 2565

jAlbum image gallery software and PhotoBox