กลับหน้าแรก » 27 มิถุนายน 2565 มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ หัวหินเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2022 ณ มาเกตวิลเลจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

27 มิถุนายน 2565 มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ หัวหินเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2022 ณ มาเกตวิลเลจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

การแข่งขันเทควันโด รายการ หัวหินเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2022 ผลการแข่งขัน ดังนี้
     1. ด.ญ.สราวลี ตันเทียว ป.3/1 ประเภท ต่อสู้ B ยุวชน 9-10 ปี หญิง E 31-35 กก. รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน
     2. ด.ช.ปวีร์ ว่องนิยมเกษตร อ.2/3 ประเภท ต่อสู้ C พิเศษ 5-6 ปี ชาย A-18 กก. G4 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน
     3. ด.ญ.ณัฏฐ์ณิชา สายมาอินทร์ ป.5/2 ประเภท ต่อสู้ B ยุวชน 9-10 ปี หญิง E 31-35 กก. รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง
     4. ด.ช.คุณากร กันจันทร์ ป.4/1 ประเภท ต่อสู้ B ยุวชน 9-10 ปี ชาย G +39 กก. รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง
     5. ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ ม.2/4 ประเภท ต่อสู้เกราะไฟฟ้า A เยาวชน 12-14 ปี หญิง G 47-51 กก. รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง
     6. นายกันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์ ม.3/1 ประเภท ต่อสู้เกราะไฟฟ้า A เยาวชน 15-18 ปี ชาย E 55-59 กก. เข้าร่วมแข่งขัน
     7. ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย ม.1/2 ประเภท ต่อสู้เกาะไฟฟ้า A เยาวชน 12-14 ปี ชาย E 41-45 กก. เข้าร่วมแข่งขัน

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox