กลับหน้าแรก » 7 ธันวาคม 2565 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 สูตรฝาสีแดง สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี 11 เดือน 29 วัน จากโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 22 คน

7 ธันวาคม 2565 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 สูตรฝาสีแดง สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี 11 เดือน 29 วัน จากโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 22 คน

Gallery software for photographers and PhotoBox