กลับหน้าแรก » 13 ธ.ค.65 เหรียญทอง การแข่งขันการเขียนเรื่องจากภาพ

13 ธ.ค.65 เหรียญทอง การแข่งขันการเขียนเรื่องจากภาพเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนวัดจันทราราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เด็กหญิงสุธีกานต์ สมสกุล ชั้นป.3 ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูนัยนา วงศ์ยศสิริโสภา

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox