กลับหน้าแรก » 13 ธ.ค.65 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3

13 ธ.ค.65 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เด็กหญิงนันทวรรณ รัตนสิริวัฒนกุล ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูมินตา พุฒิเอก

jAlbum image gallery software and PhotoBox