กลับหน้าแรก » 13 ธ.ค.65 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6

13 ธ.ค.65 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เด็กหญิงน้ำมนต์ สิทธิกูล ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox