กลับหน้าแรก » 13 ธ.ค.65 เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-3

13 ธ.ค.65 เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนวัดจันทราราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เด็กหญิงพัทธวรรณ หรั่งช้าง ชั้นป.3 ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูอารีย์ เกตุก้อนแก้ว

jAlbum image gallery software and PhotoBox