กลับหน้าแรก » 14 ธ.ค.65 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-6

14 ธ.ค.65 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จ.ราชบุรี วันพุธที่ 14 ธ.ค. 2565 1.เด็กหญิงศศิธร ทรัพย์แฝง 2.เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์ อ้อหอม 3.เด็กชายปกรณ์ บุญพิทักษ์ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูดุษณีย์ ประทุมศิริ

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox