กลับหน้าแรก » 13 ธ.ค.65 เหรียญทองแดง การแข่งขัน เขียนเรียงความ (ป.4-ป.6)

13 ธ.ค.65 เหรียญทองแดง การแข่งขัน เขียนเรียงความ (ป.4-ป.6) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนวัดจันทราราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เด็กหญิงธัญยธรณ์ ศรีสุข ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูปรารถนา มะลิทอง

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox