กลับหน้าแรก » 14 ธ.ค.65 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6

14 ธ.ค.65 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6 🔵 รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กหญิงสิตานัน ผลพิทักษ์ 2. เด็กหญิงสิริกาญจน์ ถวิลวัฒนกิจ 3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา สมภพคารินทร์ 🔴 ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูพรรษา ขันธ์เครือ คุณครูปรารถนา มะลิทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนธรรมาธิปไตย จ.ราชบุรี วันพุธที่ 14 ธ.ค. 2565

Gallery software for photographers and PhotoBox