กลับหน้าแรก » 16 ธ.ค. 65 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4-ป.6

16 ธ.ค. 65 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 1.เด็กหญิงลภัสรดา จำปาคำ 2.เด็กหญิงนัทธมน สุภาพละ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวพนิดา กิจเจริญ นางดุษณีย์ ประทุมศิริ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จ.ราชบุรี วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2565

jAlbum web gallery software and PhotoBox