กลับหน้าแรก » 15 ธ.ค. 65 การประกวดคลิปวิดีโอและเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี ป4-6

15 ธ.ค. 65 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคลิปวิดีโอและเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ด.ญ.อรวีร์​ ทองดี ป.5/1 ด.ญ.ศศิณา​ ฟักแก้ว ป.5/1 ด.ญ.พรนัชชา​ สู้เสงี่ยม ป.5/1 ด.ญ.เบญญาภา​ คิ้วเจริญ ป.5/1 ด.ช.​ปพนธีร์​ อั้นจุกฉุน ป.5/1 ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุมาส ทรัพย์เย็น

Gallery software for photographers and PhotoBox