กลับหน้าแรก » 15 ธ.ค. 65 การประกวดคลิปวิดีโอและเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี ม.1-3

15 ธ.ค.65 รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอและเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ ม.3/1 ด.ญ.ไตรลักษณ์ แสงมาลา ม.3/4 น.ส.บุญญาพร ชื่นใจ ม.3/3 ด.ช.ปกรณ์ เมฆรารัตน์ ม.3/4 ด.ญ.ศรัณญา บุญพวง ม.3/4 ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวิศรุต ปัญจลาภสกุล ครูอลิสา กุดาศรี

jAlbum web gallery maker and PhotoBox