กลับหน้าแรก » 17 ธ.ค. 65 การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีจาก หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 12 ระดับภาค ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีจาก หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 12 ระดับภาค ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 จัดโดยสโมสรไลออน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 84 คน 🔴 เด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ ป.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และ ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท 🔴 ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้นำไปจัดแสดงที่หอศิลป์กรุงเทพฯ เป็นเวลา 1เดือน (ผู้ที่สนใจ สามารถประมูลผลงาน ได้ที่ หอศิลป์กรุงเทพ และ เงินที่ได้จากการประมูล มอบให้กับเจ้าของผลงาน) 🔵 ครูผู้ฝึกสอน ครูมาลินึ กล่ำงิ้ว ครูนันตญา ทวีพงษ์ ครูพรพจน์ ภูสี

jAlbum image gallery software and PhotoBox