กลับหน้าแรก » 19 ธ.ค. 65 มอบรางวัลกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

19 ธ.ค. 65 มอบรางวัลกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ● รางวัลเหรียญทอง การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน เด็กหญิงนันทวรรณ รัตนสิริวัฒนกุล ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูมินตา พุฒิเอก ● รางวัลเหรียญทอง การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน เด็กหญิงน้ำมนต์ สิทธิกุล ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์ ● รางวัลเหรียญทอง การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน เด็กชายสุกฤษฎิ์ อุตสาหะ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูวิริยา คำห่อ งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนใน สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

jAlbum web gallery maker and PhotoBox