กลับหน้าแรก » 19 ธ.ค. 65 มอบรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

19 ธ.ค. 65 มอบรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1. รางวัลเหรียญทองเเดง ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับชั้นป.1-ป.3 รายชื่อนักเรียนที่เเข่งขัน เด็กหญิงรัญน์ธิดา สงคราม เด็กชายธีรภัทร์ ศิริสุข เด็กหญิงอธิชา สุภาพละ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูชมอินทร์ คนชม คุณครูนัยนา วงศ์ยศสิริโสภา 2. รางวัลเหรียญเงิน ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับชั้นป.4-ป.6 รายชื่อนักเรียนที่เเข่งขัน เด็กชายรณกร พูนทวีสิน เด็กชายณัฐพล อายุยงค์ เด็กหญิงปวริศา ทรัพย์มา ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูปัทมา คล้ำเจริญ คุณครูอารีรัตน์ เเย้มชื่น 3. รางวัลเหรียญเงิน ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับชั้นม.1-ม.3 รายชื่อนักเรียนที่เเข่งขัน เด็กชายสิทธิชาติ กิตติคุณทวี เด็กหญิงศิรประภา นาคนารี เด็กหญิงไตรลักษณ์ เเสงมาลา ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูบุญจันทร์ สร้อยสมุทร คุณครูประวิทย์ นพรัตน์ งานเเข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

jAlbum web gallery software and PhotoBox