กลับหน้าแรก » 23 ธ.ค. 65 บรรยากาศการส่งความสุขแด่ผู้บริหารและผู้บริหารส่งความสุขแก่เด็กๆ (ช่วงเช้า)

23 ธ.ค. 65 บรรยากาศการส่งความสุขแด่ผู้บริหาร และคณะผู้บริหารส่งความสุขแก่เด็ก ๆ ชมการแสดงการบังเกิดของพระกุมารเยซู การแสดงเต้นประกอบเพลง เด็ก ๆ รับมอบของขวัญจากผู้บริหาร ทุกคนมีแต่รอยยิ้ม และความชื่นชมยินดี

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox