กลับหน้าแรก » 5 ม.ค. 66 โรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมแสดงความอาลัย เพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16

5 ม.ค. 66 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมแสดงความอาลัย เพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 (Pope Emeritus Benedict XIV)

jAlbum image gallery software and PhotoBox