กลับหน้าแรก » 16 ม.ค. 66 วันครูครั้งที่ 67 ณ หอประชุมโรงเรียนนารีวิทยา

16 ม.ค. 66 วันครูครั้งที่ 67 พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รวมกับหน่วยงานการศึกษาจังหวัดราชบุรี ณหอประชุมโรงเรียนนารีวิทยา โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับรางวัล 1. สถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัด โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2. สถานศึกษาที่ส่งเสริมด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับ"ดีเด่น" ผู้เรียน ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน( Reading Test:Rt) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผู้เข้าร่วม คุณครูสุธีรา เตี้ยมเครือ คุณครูพรรษา ขันธ์เครือคุณครูธนภรณ์ บรรณการคุณครูดวงพร พุฒิจิระคุณครูศยามล ว่องแก้ว

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox