กลับหน้าแรก » 26 ม.ค. 66 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ทำหนังสือเล่มเล็ก ป4-6.

26 ม.ค. 66 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนธีรศาสตร์ จ.ราชบุรี การทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6 แข่งขันสดผ่านโปรแกรมZoom :ได้รับรางวัลเหรียญทอง -รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กหญิงสิตานัน ผลพิทักษ์ 2. เด็กหญิงสิริกาญจน์ ถวิลวัฒนกิจ 3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา สมภพคารินทร์ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูพรรษา ขันธ์เครือ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox