กลับหน้าแรก » 26 ม.ค. 66 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ครั้งที่7 ระดับประเทศ การวาดภาพระบายสี ป.1-3

26 ม.ค. 66 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ครั้งที่7 ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา2565 รายการแข่งขัน "การวาดภาพระบายสี" ระดับประถมศึกษาปีที่1-3 เด็กหญิงวาสนา อ่ำปลอด ป.3/3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอน นางสาวมาลินี กล่ำงิ้ว

jAlbum free web photo albums and PhotoBox