กลับหน้าแรก » 25 ม.ค. 66 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับประถม 4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก

25 ม.ค. 66 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับประถม 4 - 6 1.เด็กหญิงศศิธร ทรัพย์แฝง 2.เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์ อ้อหอม 3.เด็กชายปกรณ์ บุญพิทักษ์ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูดุษณีย์ ประทุมศิริ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี วันพุธที่ 25 มกราคม 2566

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox