กลับหน้าแรก » 26 ม.ค. 66 รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 7 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-3

26 ม.ค. 66 รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 7 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-3 1. เด็กหญิงธีราพร สัมฤทธิ์ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูเทียมจันทร์ เง็กคร้อย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ โรงเรียนรัตนราษฎ์บำรุง วันพฤหัสที่ 26 มกราคม 2566

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox