กลับหน้าแรก » 23 ม.ค. 66 ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับกระแสเรียกนักบวชหญิง

ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับกระแสเรียกนักบวชหญิง และเชิญชวนนักเรียนคาทอลิกหญิงเข้าอบรมตนเพื่อเป็นนักบวช : วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

jAlbum photo album software and PhotoBox