กลับหน้าแรก » 28 ม.ค. 66 รางวัลเหรียญทอง เกียรติยศเยาวชนคนเก่งระดับประเทศ การประกวดวาดภาพระบายสี จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประเทศ ปี 2566(ระดับมัธยม)

28 ม.ค. 66 รางวัลเหรียญทอง เกียรติยศเยาวชนคนเก่งระดับประเทศ การประกวดวาดภาพระบายสี จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประเทศ ปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวปวีณ์นุช ปล้องสวย ม.2/3 ครูผู้ฝึกสอน คุณครู พรพจน์ ภูสี คุณครู นันตญา ทวีพงษ์ คุณครู มาลินี กล่ำงิ้ว

Gallery software for photographers and PhotoBox