กลับหน้าแรก » 28 ม.ค. 66 รางวัล เหรียญทอง เกียรติยศเยาวชนคนเก่งระดับประเทศ การประกวดวาดภาพระบายสี จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประเทศ ปี 2566 (ระดับประถม)

28 ม.ค. 66 รางวัล เหรียญทอง เกียรติยศเยาวชนคนเก่งระดับประเทศ การประกวดวาดภาพระบายสี จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประเทศ ปี 2566 (ระดับประถม) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิง ทิตชญา พูลทรัพย์ ป.6/4 ครูผู้ฝึกสอน คุณครู พรพจน์ ภูสี คุณครู นันตญา ทวีพงษ์ คุณครู มาลินี กล่ำงิ้ว

jAlbum photography website storage and PhotoBox