กลับหน้าแรก » 31 ม.ค. 66 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม3 สูตรฝาสีแดง สำหรับเด็ก

31 ม.ค. 66 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม3 สูตรฝาสีแดง สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี 11 เดือน 29 วัน จำนวน 38 คน และฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สูตรฝาสีส้ม สำหรับเด็ก อายุ 5 - 11 ปี จำนวน 4 คน โดย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านโป่ง 31 ม.ค. 66

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox