กลับหน้าแรก » 4 ก.พ. 66 การประกวดวาดภาพระบายสี โปสเตอร์ ระดับประถม

4 ก.พ. 66 ผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี โปสเตอร์ หัวข้อ Lead with Compassion จากสโมสรไลออนส์สากลภาค 310D วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เด็กหญิง ธัญยธรณ์ ศรีสุข ป.6/3 ได้รับเกียรติบัติรางวัล ชมเชย ระดับภาค พร้อมเงินรางวัล 500 บาท ครูผู้ฝึกสอน คุณครู พรพจน์ ภูสี คุณครู นันตญา ทวีพงษ์ คุณครู มาลินี กล่ำงิ้ว

jAlbum web gallery software and PhotoBox