กลับหน้าแรก » 4 ก.พ. 66 การแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี โปสเตอร์ ระดับมัธยม

ผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี โปสเตอร์ หัวข้อ Lead with Compassion จากสโมสรไลออนส์สากลภาค 310D วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เด็กหญิง กชกร เศรษฐศักดาศิริ ม.1/1 ได้รับเกียรติบัติรางวัล ชมเชย ระดับภาค พร้อมเงินรางวัล 500 บาท ครูผู้ฝึกสอน คุณครู พรพจน์ ภูสี

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox