กลับหน้าแรก » 13 ก.พ. 66 แนะนำโรงเรียนธีรศาสตร์ แก่นักเรียน ชั้น ป.6 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก

คุณครูชาคริต คุณครูพัฒนา คุณครูประวิทย์ และตัวแทนนักเรียนไปแนะนำโรงเรียนธีรศาสตร์ แก่นักเรียน ชั้น ป.6 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox