กลับหน้าแรก » 19 กรกฎาคม 2565 ครู D.A.R.E. มาให้ความรู้เรื่องการห่างไกลจากยาเสพติด กัญชง กัญชา บุหรี่ไฟฟ้า ฯลฯ

19 กรกฎาคม 2565 ครู D.A.R.E. มาให้ความรู้เรื่องการห่างไกลจากยาเสพติด กัญชง กัญชา บุหรี่ไฟฟ้า ฯลฯ และการใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ด้วยความรอบคอบเพื่อพวกเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและปลอดภัย

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox