กลับหน้าแรก » 27 ก.พ. 66 รางวัล “คุณธรรมไทย” บุคคลต้นแบบคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับน้องไข่มุก เด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ เข้ารับรางวัล “คุณธรรมไทย” บุคคลต้นแบบคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขา ด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมดีเด่น จากโครงการส่งเสริมคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ต้นแบบของสังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ โดยหม่อมราชวงศ์ จิราภัทร์ (ชุมพล) นีลวัฒนานนท์ ประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

jAlbum photography website storage and PhotoBox