กลับหน้าแรก » 23 กรกฎาคม 2565 คณะครูคาทอลิกรร.ธีศาสตร์ เข้ารับการอบรมครูคาทอลิก (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2565

23 กรกฎาคม 2565 คณะครูคาทอลิกรร.ธีศาสตร์ เข้ารับการอบรมครูคาทอลิก (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2565 "ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจ้า ก้าวเดินไปด้วยกัน"

jAlbum free web photo albums and PhotoBox