กลับหน้าแรก » 23-24 กรกฎาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.1

23-24 กรกฎาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.1 รุ่นที่ 1 รอบที่ 1 ณ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox