กลับหน้าแรก » 27 กรกฎาคม 2565 ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน (เข็ม2) และคุณครูโรงเรียนธีรศาสตร์

27 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลซานคามิลโล ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน (เข็ม2) และคุณครูโรงเรียนธีรศาสตร์

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox