กลับหน้าแรก » 16 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

16 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ระัดบพื้นที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวนเงินรางวัล 6,000 บาท ในโครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox