กลับหน้าแรก » 23 สิงหาคม 2565 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ประกาศผลรางวัลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนธีรศาสตร์ ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 🔴 รายชื่อนักเรียน 1. นางสาวบุญญาพร ชื่นใจ 2. นางสาวจิดาภา ละเลิศ 3. นางสาวสลิลลา ลีลาเฉลิมพล 🔵 ครูผู้ฝึกสอน - คุณครูอารียา ผูกรักษ์ - คุณครูประวิทย์ นพรัตน์

jAlbum web gallery maker and PhotoBox